8 Februar 2016
Velkommen til Læge Kirsten Lester

Kirsten Lester

Kirsten Lester
Speciallæge i almen medicin


Jeg er uddannet læge 1981 og nedsat som alment praktiserende læge 1991.

Min uddannelse er bred og omfatter medicinske sygdomme, gynækologi, børnesygdomme, hudsygdomme og kirugi.

Jeg deltager jævnligt i efteruddannelse, bl.a. akupunktur.